Quốc hội khóa 14 sẽ họp kỳ thứ hai từ ngày 20/10

0
8

Một phiên họp của Quốc hội Việt Nam trước đây, ảnh minh họa.

Kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 14 dự định sẽ được bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 tới và bế mạc vào ngày 22 tháng 11. Đó là thông tin được ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng quốc hội đưa ra tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội vào sáng ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Tổng thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan về dự kiến nội dung kỳ họp. Theo đó, các cơ quan về cơ bản nhất trí với dự kiến và có một số đề nghị bổ sung nội dung. Dự kiến sẽ có 4 dự án luật sẽ được trình quốc hội vào phiên họp tới.  Đó là luật về hội, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật về đấu giá tài sản, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, quốc hội sắp tới cũng sẽ cho ý kiến đối với 14 dự án luật khác trong đó có luật công an xã, luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  Dự kiến quốc hội cũng sẽ thảo luật các nội dung về kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 đến 2020, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đôạn 2016 đến 2020.

RFA

SHARE