Quốc hội Hàn Quốc biểu quyết luận tội Tổng thống

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE