Quốc hội Hàn Quốc biểu quyết luận tội Tổng thống

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE