Quốc Hội cân nhắc tài trợ thêm ngân quỹ phòng chống virus Zika

0
5
SHARE