Quốc hội Anh và Brexit: Lại tiếp tục bỏ phiếu

Thủ tướng Anh Theresa May hy vọng đem thỏa thuận Brexit của bà ra quốc hội tuần sau mặc dù đã ba lần bị các nghị sĩ bác bỏ.

Mặc dù hôm thứ Tư bà hứa từ chức nếu thỏa thuận được thông qua, nhưng quốc hội lại tiếp tục chống đối hôm thứ Sáu với tỉ lệ phiếu 344 so với 286.

Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu 29/3 cũng là ngày mà lẽ ra Anh rời khỏi EU.

Ngay sau khi thất bại loan báo, bà May nói với các nghị sĩ: “Ảnh hưởng của quyết định hạ viện thật nghiêm trọng.”

“Mặc định pháp lý hiện nay là Anh quốc sẽ ra khỏi EU ngày 12/4. Chỉ còn 14 ngày nữa.”

Hôm thứ Hai, nghị sĩ các đảng sẽ lại tiếp tục bầu thử xem còn phương án nào có thể chiếm đa số ở quốc hội.

Nhưng chủ tịch đảng Bảo thủ Brandon Lewis nói chính phủ không ủng hộ bất kỳ phương án nào.

Hiện tại trong đảng Bảo thủ còn 34 nghị sĩ tiếp tục chống đối thỏa thuận của bà May.

Bà May còn đến ngày 12/4 để tìm cách kéo dài vòng đàm phán với EU nhằm tránh việc Anh ra khỏi tổ chức này mà không đạt thỏa thuận gì.

Anh
Image captionThỏa thuận Brexit của chính phủ Theresa May lại bị bác

Chuyện gì sắp xảy ra?

1/4: Quốc hội lại bỏ phiếu thử xem lựa chọn nào được ủng hộ

3/4: Có thể lại có vòng bỏ phiếu thử mới

10/4: Hội nghị của EU để xem xét yêu cầu của Anh

12/4: Ngày Anh ra khỏi EU nếu Anh không xin gia hạn, hoặc EU không đồng ý

23-26/5: Bầu cử nghị viện châu Âu

Theresa May
Image captionBà Theresa May bị lãnh đạo Đảng Lao động kêu gọi từ chức

Theo BBC

SHARE