Quốc gia bí ẩn đe dọa chiếm toàn Liên Xô, đưa quân đánh Mỹ

Là một quốc gia rất nhỏ bé ở Châu Phi, nhưng Gambia lại dám khiêu chiến với tất cả những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.