Quan sát lính Nga tập bắn súng chống tăng B41

B41 là cách gọi quen thuộc của Việt Nam chỉ súng chống tăng RPG-7 huyền thoại do Liên Xô sản xuất, đến nay vẫn phục vụ khắp thế giới.

Quan sát lính Nga tập bắn súng chống tăng B41

Shares

Shares

51 queries in 4.157 seconds.