Quan sát lính Nga tập bắn súng chống tăng B41

B41 là cách gọi quen thuộc của Việt Nam chỉ súng chống tăng RPG-7 huyền thoại do Liên Xô sản xuất, đến nay vẫn phục vụ khắp thế giới.

Quan sát lính Nga tập bắn súng chống tăng B41

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 2.507 seconds.