Quan sát Lào và Trung Quốc tập trận chống khủng bố

0
9