Quan sát cuộc tập trận huy động 22 vạn người của Nga

0
5