Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc: Cần mà không thể vội

0
9
A South Korean man (R) who said he has family members living in North Korea, gets help to prepare a document for reunion, at the administration office for separated families in the Red Cross building, in Seoul, South Korea, September 7, 2015. REUTERS/Kim Hong-Ji

Người Hàn Quốc đăng ký tham gia chương trình đoàn tụ – Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận trước đây, việc này được tiến hành hằng năm nhưng thực tế không được như vậy. Suốt 5 năm qua, mới diễn ra 1 cuộc tái hợp và cũng chỉ cho hơn 100 gia đình trong khi ở cả hai phía còn rất nhiều người mong được một lần gặp lại người thân.

Nhìn từ giác độ con người thì việc này vừa cần thiết vừa gấp gáp. Sau hơn 60 năm chia cắt, tất cả những người ly tán gia đình giờ đều đã cao tuổi. Nếu tiến độ cứ chậm và quy mô cứ nhỏ như vậy thì số người được đáp ứng nguyện vọng gặp lại người thân chẳng thấm tháp vào đâu.

Lẽ ra, Triều Tiên và Hàn Quốc phải cùng nhau chạy đua với thời gian nhưng cả hai đều tỏ ra không vội. Đối với người dân, việc này mang tính nhân đạo và là chuyện tình cảm gia đình thuần túy. Nhưng đối với chính phủ của cả hai nước thì đây không chỉ là chuyện chính trị đối nội mà còn là một con chủ bài trong xử lý quan hệ song phương.

Nó được cả hai phía duy trì và đặc biệt coi trọng vì có tác dụng như hàn thử biểu về mức độ quan hệ vừa có thể dùng để làm găng với nhau lại vừa có thể là cái van giảm căng thẳng. Chính vì thế mà cả chính phủ lẫn dân chúng 2 miền đều thấy việc này rất cần nhưng đồng thời cũng rất biết rằng không thể vội vã được.

Thương thảo được nối lại là biểu hiện tích cực và đáng khích lệ nhưng cũng không nên thiếu thận trọng trong lạc quan.

SHARE