Quân đội Trung Quốc kêu gọi chống tư tưởng “tự do”

0
3

Theo xã luận trang nhất tờ Giải phóng Quân báo, các thế lực thù địch đang thâm nhập vào hàng ngũ quân đội Trung Quốc – REUTERS /Stringer

Vào lúc Trung Quốc cố sức phô trương uy lực quân sự tại hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, nhật báo chính thức của quân đội nước này hôm nay nhắc nhở lực lượng võ trang Trung Quốc là cần phải phục tùng quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang cầm quyền, và không nên bị sa ngã trước các tiếng nói « tự do », muốn thách thức quyền kiểm soát của Đảng.

Trong một bài xã luận trên trang nhất, tờ Giải phóng Quân báo cho rằng hiện nay các « thế lực thù địch » đang cố gắng thâm nhập vào hàng ngũ quân đội Trung Quốc xúi giục « phi chính trị hóa » quân đội và loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Nguy cơ đối với tờ báo là các thành phần trẻ gia nhập quân đội hiện thiếu hiểu biết « đúng đắn » về vai trò của Đảng và yêu cầu tôn trọng kỷ luật. Nhắc lại một lời cảnh cáo của Mao Trạch Đông, tờ báo khẳng định rằng : « Chủ nghĩa tự do luôn luôn là kẻ thù lớn của việc duy trì kỷ luật chính trị một cách nghiêm túc ».

Đây không phải là lần đầu tiên mà Quân đội Trung Quốc đưa ra những lời cảnh báo tương tự. Chỉ mới đây thôi, vào tháng Tư, lực lượng võ trang Trung Quốc đã được lệnh cảnh giác chống lại « chủ nghĩa tự do ».

Nhân vật số một tại Trung Quốc là Tập Cận Bình đã nhiều lần nhắc nhở quân đội trung thành với Đảng trong bối cảnh ông đẩy mạnh các cố gằng hiện đại hóa quân đội. Trung Quốc đang tung sức mạnh quân sự ra các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh đang tranh chấp với các láng giềng, cho dù trong những thập niên gần đây, quân đội Trung Quốc không hề kinh qua trận mạc.

Lời nhắc nhở được đưa ra vào lúc quân đội đang bị chấn động sau một loạt biện pháp kỷ luật nhắm vào hàng ngũ tướng lãnh và sĩ quan cao cấp trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Tham nhũng trong quân đội Trung Quốc được cho là sâu rộng đến mức có thể làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Trung Quốc.

:I:

SHARE