Quân đội Mỹ nhận trực thăng UH-60M Black Hawk thứ 1.000

0
37