Quân đội Hàn Quốc có đủ sức đánh chặn tên lửa Triều Tiên?

Quân đội Hàn Quốc tự tin rằng với các vũ khí khí tài hiện có của nước này hoàn toàn đủ sức đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc có đủ sức đánh chặn tên lửa Triều Tiên?

Shares

Shares

50 queries in 2.891 seconds.