Quân đội Áo nhận thiết giáp hai thân cực độc

Loại thiết giáp hai thân mọi địa hình này mang tên BvS1- Mk IIB AUT - đây là loại thiết giáp cực độc được xếp vào loại xe bọc thép lội nước, do Anh và Thụy Điển hợp tác phát triển.

SHARE