Quần đảo tranh chấp Falklands/Malvinas: Phán quyết bất ngờ

0
14

Quần đảo Falklands/Malvinas cách Anh hơn 14.000 km trong khi cách Argentina 400 km và tranh chấp giữa 2 nước đã dẫn tới cuộc chiến năm 1982 – Ảnh: AFP

CLCS chấp thuận đề nghị của Argentina về ranh giới thềm lục địa ở vùng biển miền nam Đại Tây Dương, công nhận cho nước này tăng thêm 35% diện tích thềm lục địa, tức khoảng 1,7 triệu km2.

Chất nổ về chính trị và pháp lý quốc tế ở đây là nếu như vậy thì quần đảo tranh chấp Falklands/Malvinas nằm trong phạm vi chủ quyền của Argentina.

Thực dân Anh đánh chiếm quần đảo này năm 1833 và coi nó từ đó thuộc chủ quyền nước này. Falklands/Malvinas cách Anh hơn 14.000 km trong khi cách Argentina 400 km và tranh chấp giữa 2 nước đã dẫn tới cuộc chiến năm 1982.

Phán quyết của CLCS vì thế rất có lợi cho Buenos Aires trên nhiều phương diện, đặc biệt về luật pháp quốc tế, đưa lại tâm thế và lợi thế mới trong tranh chấp với London.

Diễn biến mới gây bất ngờ vì Argentina đã nhiều lần đưa chuyện chủ quyền đối với quần đảo ra LHQ nhưng đều như đấm vào bị bông và vì Anh cho tới nay luôn tự tin về tính hợp pháp của quyền về chủ quyền đối với quần đảo. Phán quyết của CLCS không dựa vào những biến cố lịch sử mà thuần túy dựa vào nguyên lý xác định ranh giới thềm lục địa để xác định phạm vi chủ quyền lãnh thổ.

Cơ sở pháp lý quốc tế của nó vì thế vững chắc hơn nhiều so với lập luận lâu nay của Anh. Cũng phải thôi bởi xưa cũng như nay trên thế giới này không phải cứ dùng vũ lực giành về cái gì thì cũng đồng nghĩa là có ngay chủ quyền đối với cái đó.