Quái dị pháo tự hành chống tăng M18 Hellcat của Mỹ

Mang tất cả đặc điểm của một chiếc xe tăng, tuy nhiên M18 Hellcat vẫn được xếp vào loại pháo tự hành chống tăng.

Quái dị pháo tự hành chống tăng M18 Hellcat của Mỹ

Shares

Shares

32 queries in 3.147 seconds.