Quá đói, người dân Haiti phải ăn cả bùn (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE