QH không thảo luận, nghỉ sớm

0
8

Ảnh chụp qua màn hình tại Trung tâm báo chí QH cho thấy các ĐB xếp giấy tờ, tài liệu và rời hội trường Diên Hồng rất sớm sáng nay. Ảnh: Chung Hoàng

Theo chương trình dự kiến, sau khi biểu quyết thông qua chương trình làm luật năm 2016 và nghe các báo cáo liên quan đến sửa đổi bộ luật Dân sự, QH sẽ dành thời gian còn lại của buổi sáng để thảo luận chọn một trong hai nội dung giám sát năm 2016 mà UB Thường vụ đưa ra.

Đó là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 -2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dự kiến giao UB Kinh tế chủ trì;

Và hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015; định hướng phát triển khoa học, công nghệ để đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2025, dự kiến giao UB Khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì.

Tuy nhiên, sau khi Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đọc xong tờ trình xin ý kiến, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho biết chưa có ĐB nào đăng ký phát biểu.

Ông Sơn hỏi một lần nữa, và xác nhận, do không có ý kiến thảo luận nào, QH được coi là đã hoàn thành chương trình làm việc sáng nay.

Nội dung giám sát của QH năm 2016 sẽ được quyết định vào phiên biểu quyết thông qua sáng 18/6. Do kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 tập trung tổng kết công tác nhiệm kỳ và kỳ họp đầu tiên QH khóa 14 bàn chủ yếu nhân sự, các giám sát chuyên đề sẽ là nhiệm vụ của kỳ họp thứ hai vào cuối năm.

QH đã có một số lần hoàn thành chương trình làm việc trước thời gian, nhưng sớm như hôm nay là rất hiếm.

Theo Vietnamnet

comments