PV GAS mang hơn 22 nghìn tỷ đi gửi ngân hàng lấy lãi

0
4

Ảnh minh họa.

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (mã GAS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần 13.787 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ giảm 1,8% khiến lợi nhuận gộp thu về chỉ đạt hơn 1.806 tỷ đồng, giảm tới 48,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 11,3%, đạt hơn 325 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 34%, còn gần 89 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng 30,5%, lên gần 579 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21%, còn hơn 195 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, GAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 986 tỷ đồng, giảm tới 58,7% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết, giá dầu giảm mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến việc lợi nhuận trong quý giảm mạnh. Cụ thể, giá dầu trung bình quý III/2015 là 60 USD/thùng trong khi cùng kỳ năm nay, con số này giảm xuống còn 45 USD/thùng trong khi giá FO trung bình quý III/2016 là 247 USD/tấn, giảm 105 USD/tấn so với cùng kỳ. Theo đó, giá bán của các sản phẩm của GAS cũng giảm mạnh.

Ngoài ra, chi phí trong kỳ cũng tăng cao do doanh nghiệp thực hiện bảo dưỡng sửa chữa lớn các công trình khí với tổng chi phí lên tới hơn 366 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt doanh thu hơn 43.546 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,4% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4161 tỷ đồng, giảm 46,2% so với 9 tháng đầu năm 2015. EPS đạt 2.076 đồng.

Tổng tài sản của GAS tính đến cuối tháng 9/2016 đạt hơn 58.106 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với đầu năm. Hiện GAS đang có gần 2.318 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, hơn 14.734 tỷ đồng tiền gửi với kỳ hạn không quá 3 tháng và gần 5.323 tỷ đồng tiền gửi với kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp tăng 20,7%, lên 9.910 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho cũng tăng 13,7% so với đầu năm, lên 1.378 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của GAS đang ở mức 0,37 lần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 7.544 tỷ đồng.