Phúc lợi An Sinh Xã Hội sẽ chỉ tăng rất ít trong năm tới

0
9

Hàng triệu người đang nhận tiền An Sinh Xã Hội và tiền hưu liên bang sẽ được tăng 0.3% trong phúc lợi hàng tháng vào năm tới – năm thứ 5 liên tiếp những người Hoa Kỳ cao tuổi phải chấp nhận việc tỷ lệ gia tăng phúc lợi hạ thấp đến mức kỷ lục từ trước đến nay. Tiền phúc lợi năm nay hoàn toàn không tăng, và việc phúc lợi chỉ tăng ở tỷ lệ rất nhỏ vào năm tới được giải thích là do lạm phát thấp nhờ giá xăng giảm.

Chính phủ liên bang đã công bố chỉ số điều chỉnh chi phí sinh sống (cost-of-living adjustment), còn gọi tắt là COLA, vào sáng thứ Ba. Theo luật, chỉ số COLA được ấn định dựa theo các tính toán của chính phủ về giá cả hàng hóa. COLA sẽ ảnh hưởng tới hơn 70 triệu người – khoảng 1 phần 5 dân số Hoa Kỳ. Phúc lợi An Sinh Xã Hội trung bình mà 1 người nhận được trong 1 tháng vào khoảng $1,238 Mỹ kim. Tỷ lệ tăng nêu trên sẽ tương đương với khoản tăng chưa tới $4 Mỹ kim một tháng.

Ngoài ra, những người cao tuổi còn phải nhận thêm tin xấu là: Tiền bảo hiểm Medicare Part B, vốn thường được trừ vào tiền An Sinh Xã Hội, dự kiến sẽ tăng lên vào năm tới, đủ để xóa sạch toàn bộ chút tiền tăng thêm từ COLA. Theo luật, Medicares Part B không thể tăng tiền nhiều hơn mức tăng COLA. Tuy nhiên, một đạo luật liên bang khác lại nói rằng, Part B phải tăng tiền đủ để chi trả cho 1 phần 4 chi phí dự kiến cho các dịch vụ y tế. Điều này có nghĩa là, một số ít người nhận phúc lợi xã hội sẽ thấy rằng, tiền chi trả hàng tháng của họ sẽ bị giảm xuống.

Hơn 60 triệu người về hưu, người lao động bị tàn tật và gia đình của họ, đang nhận tiền An Sinh Xã Hội. Ngoài ra, chỉ số COLA cũng sẽ ảnh hưởng tới khoảng 4 triệu quân nhân tàn tật, 2.5 triệu người về hưu liên bang, và hơn 8 triệu người đang nhận Supplement Security Income – một chương trình trợ cấp người nghèo bị tàn tật.

Kể từ năm 2008 đến nay, chỉ số COLA tăng cao hơn 2% một lần duy nhất vào năm 2011, và bị giữ ở mức bằng 0 ba lần.

:VD:

SHARE