Phóng thành công vệ tinh dọn rác vũ trụ

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE