Phó TT Mỹ dùng quyền biểu quyết chuẩn thuận Bộ trưởng Giáo dục

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 1.506 seconds.