Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị không để người dân khiếu kiện đông người

0
8

Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ảnh minh họa chụp trước đây.

“Không để người dân khiếu kiện vượt cấp, đông người lên các cơ quan Trung ương đóng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp diễn ra Đại hội Đảng.”

Đó là chỉ thị mà phó thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị Trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 diễn ra sáng hôm nay tại Hà Nội.

Theo chỉ thị của phó thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thì nếu có các vấn đề phức tạp xảy ra, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Thanh Tra Chính phủ và các cơ quan chức năng giải quyết.

Hiện nay tại Hà Nội nhiều đoàn dân oan từ các tỉnh thành vẫn tiếp tục đến các cơ quan tiếp dân trung ương của đảng và chính phủ để khiếu nại về những vụ việc mà họ cho là oan sai, không được giải quyết thỏa đáng.

Vào những dịp quan trọng như họp Quốc hội hay có những hội nghị quốc tế lớn…, cơ quan chức năng giải tán những nhóm người khiếu kiện bằng biện pháp yêu cầu địa phương lên đưa họ về quê quán.

Chỉ thị của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra trước khi Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ nhóm họp từ ngày 21 đến 28 tháng giêng này.

Tại Hội nghị trong ngày hôm nay, ngành Thanh Tra Việt Nam báo cáo một số tổng kết. Theo đó trong năm 2015, toàn ngành này tiến hành hơn 6500 cuộc thanh tra hành chính và gần 244 ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Số tiền phát hiện vi phạm được cho biết là hơn 97 ngàn tỷ đồng và hơn 16.500 héc ta đất.

Cơ quan Thanh Tra kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước trên 82 ngàn tỷ đồng, gần 7 hec ta đất; loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý gần 15.320 tỷ đồng, trên 9.740 hec ta đất.

Hoạt động tiếp công dân theo báo cáo của Thanh Tra Việt Nam thì trong năm qua giảm 1,5% so với năm trước đó; tuy nhiên số đoàn đông người khiếu kiện được nói tăng hơn 6%.

Thanh Tra Việt Nam cho biết trong năm nay cố gắng tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm an ninh, trật tự nhất là dịp diễn ra Đại Hội Đảng, cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới 2016-2020.

:R:

SHARE