Philippines-Trung Quốc bàn chuyện khai thác chung Biển Đông

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE