Philippines-Trung Quốc bàn chuyện khai thác chung Biển Đông

0
14

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE