Philippines-Trung Quốc bàn chuyện khai thác chung Biển Đông

0
19

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE