Philippines: Phán quyết Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự ASEAN

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.729 seconds.