Philippines: Phán quyết Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự ASEAN

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE