Philippines: Phán quyết Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự ASEAN

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE