Philippines nhận 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Nhật để tăng cường an ninh

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

 

SHARE