Philippines ngưng tuần tra chung với Mỹ trên biển Đông

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE