Philippines ngưng tuần tra chung với Mỹ trên biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

19 queries in 1.128 seconds.