Philippines ngưng tuần tra chung với Mỹ trên biển Đông

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE