Philippines muốn khai thác dầu khí chung với Trung Quốc trên Biển Đông

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE