Philippines không muốn ‘chiến tranh’ với Trung Quốc

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE