Philippines có thể tuần tra chung với Nhật ở Biển Đông

0
16

Theo VOA tiếng Việt

SHARE