Phiến quân biết dùng tên lửa Osa, Quân đội Syria “chết ngất”

0
14