Phi hành gia cao thêm 2 inch, rồi lùn như cũ khi về trái đất

0
4

Phi hành gia Scott Kelly sống gần một năm trong môi trường vô trọng lực trên trạm không gian. (Hình: Getty Images/NASA)

Khi phi hành gia Scott Kelly trở lại trái đất sau khi sống trên trạm không gian gần một năm, ông cao hơn trước khoảng 2 inch.

Điều gì làm ông cao thêm?

Sống lâu trong môi trường vô trọng lực ở trên trạm không gian khiến xương sống giãn dài ra.

Trên trái đất, trọng lực hấp dẫn khiến các đốt xương sống nằm vào vị trí của chúng do lực này thường xuyên đẩy chúng lại với nhau.

Khi không có lực hấp dẫn của trái đất, các đốt xương sống giãn ra dần, khiến một người trở nên cao hơn.

Tuy nhiên sự cao lớn này chỉ nhỏ nhoi và có tính cách tạm thời.

Theo lý thuyết, phi hành gia ở trên không gian có thể cao thêm 3% so với chiều cao nguyên thủy, nhưng không thể cao hơn nữa.

Và một thời gian sau khi trở về trái đất, trọng lực hấp dẫn sẽ rút con người trở lại với chiều cao ban đầu.

Ngoài chiều cao gia tăng, môi trường vô trọng lực cũng gây nên một số phản ứng phụ khác đối với cơ thể con người, những điều mà giới khoa học đang tìm hiểu bằng cách nghiên cứu nơi ông Scott Kelly và Mark Kelly, người anh em sinh đôi của ông mà trong năm qua ở trên trái đất.

:NV:

SHARE