“Phát hoảng” chủng loại trực thăng của Quân đội Thái Lan

So với Việt Nam và nhiều nước ĐNÁ khác thì Quân đội Thái Lan sở hữu chủng loại trực thăng nhiều hơn và cực kỳ đa dạng.

“Phát hoảng” chủng loại trực thăng của Quân đội Thái Lan

Shares

Shares

46 queries in 3.112 seconds.