Phát hiện hơn 6,000 lít dầu ăn bẩn tái chế và 5 tấn mỡ nước thối

0
8
SHARE