Phát hiện 128 trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

0
7

Cơ quan chức năng phát hiện lô heo bị cơ sở giết mổ bơm nước

Riêng trong tháng 8, các cơ quan chức năng của sở đã kiểm tra và xử phạt 16 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản; lũy kế 8 tháng đầu năm xử phạt 141 trường hợp và thủy sản 51 trường hợp.

Theo Sở NNPTNT TP, 8 tháng đầu năm 2016 các cơ quan thuộc sở đã tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp 1.215 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong đó lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Đồng thời, từ đầu năm 2016 đến nay, sở cũng đã chứng nhận VietGAP cho 20 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 34,50 ha diện tích canh tác, tương đương 158,53 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính 2.979,26 tấn/năm.

Được biết, đến nay, Ban Quản lý đề án chuỗi thực phẩm an toàn TP đã cấp 96 giấy chứng nhận cho trang trại, cơ sở sản xuất, sơ chế vào chuỗi cho 55 cơ sở thuộc địa bàn TP và 11 tỉnh, với sản lượng 45.407 tấn/năm; 655.000 quả trứng các loại/ngày và 4,4 triệu lít nước mắm/năm.