Phạt cảnh sát viên đội nón Trump lúc làm nhiệm vụ

0
2

Chiếc nón màu đỏ có hình ông Trump. (Hình: Getty Images)

SAN ANTONIO, Texas – Cảnh Sát Trưởng San Antonio William Mcmanus đã phạt kỷ luật 23 nhân viên dưới quyền vì đã đội chiếc nón có in câu khẩu hiệu tranh cử của Donald Trump “Make America Great Again” lúc họ đang thừa hành công vụ, đài NBC 5 Dallas-Fort Worth loan tin.

Hình ảnh trong một cuộn băng video cho thấy các cảnh sát viên nói trên, vào hôm Thứ Ba tuần rồi, đã đội các chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ trong lúc làm nhiệm vụ hộ tống vị ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đến và ra về từ các buổi gây quỹ bầu cử của ông Trump ở San Antonio.

Qua một bản tuyên bố vào hôm Thứ Sáu, Cảnh Sát Trưởng McManus nói rằng hành động của các cảnh sát viên nói trên “không phù hợp” với các nguyên tắc của ngành cảnh sát.

Trong các biện pháp kỷ luật được đưa ra, 6 sĩ quan chỉ huy đã bị khiển trách trên giấy tờ, trong khi 17 nhân viên cảnh sát còn lại thì phải đi học chính huấn.

Ngoài ra, tất cả các nhân viên cảnh sát nói trên đều phải dự một khóa huấn luyện tại đơn vị, với các đề tài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tinh thần không thiên vị và công bằng với mọi đối tượng trong lúc làm nhiệm vụ.

:NV:

comments

SHARE