Pháp tăng xuất khẩu gan ngỗng béo. Châu Á bắt đầu mê

0
10

Đặc sản Pháp 100% : Món gan ngỗng béo áp chảo – PHOTO / OLLI GEIBEL

Sau một năm bị thụt lùi, sản lượng gan ngỗng béo của Pháp đã tăng 1,3% trong năm 2014. Đồng thời, xuất khẩu của Pháp trong năm 2014 cũng tăng, chủ yếu sang Châu Á. Hồng Kông, Việt Nam và Hàn Quốc là những thị trường quan trọng.

Theo số liệu do Bộ Nông nghiệp Pháp công bố, trong năm 2014, sản xuất gan ngỗng và vịt béo đạt 19.300 tấn, chủ yếu tại vùng phía tây nước Pháp (chiếm 97%).

Tiêu thụ gan ngỗng, vịt béo trong nước có giảm nhẹ, tính trung bình trên cả nước là 276 gram (giảm 1% tính theo cả năm và 9% tính trong 4 năm).

Xuất khẩu, vốn bị khựng lại từ năm 2011, lại bắt đầu tăng trong năm 2014, 5% tính theo cả năm, gần 5000 tấn, gần với mức kỷ lục của năm 2010.

Châu Âu vẫn là thị trường số một, đặc biệt đối với loại gan ngỗng, vịt béo chưa chế biến, xuất khẩu sang thị trường này tăng 12%. Tây Ban Nha là khách hàng mua nhiều nhất (gần 1500 tấn), vượt qua Bỉ. Trong khi đó, Nhật Bản là khách hàng lớn nhất ngoài Châu Âu, nhập 600 tấn, tăng 3% tính theo cả năm.

Nhập khẩu của Hồng Kông tăng 40% so với năm 2013, lên tới 200 tấn.

Hai khách hàng tương đối mới của Pháp là Singapore và Thái Lan, duy trì mức nhập khẩu ổn định, khoảng 80 tấn. Nhưng nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2014 tăng gấp bốn lần, lên tới 24 tấn, Hàn Quốc tăng ba lần (18 tấn).

Bốn tháng đầu năm nay (2015) khẳng định xu hướng xuất khẩu của tăng. Pháp có thêm thị trường mới là Đài Loan (được mở cửa từ cuối năm ngoái), trong bốn tháng qua, đã nhập 11 tấn.

Ngay cả thị trường California (Hoa Kỳ), cũng từng bước phục hồi, vì chính quyền lại cho phép các tiệm ăn đưa gan ngỗng, vịt báo vào thực đơn. Năm 2009, tiểu bang California nhập khẩu 1000 tấn, nhưng sau đó, giảm mạnh vì bị cấm.

Trong năm 2014, tổng sản lượng gan ngỗng, vịt béo trên thế giới là 26.600 tấn, trong đó, Châu Âu và nước Pháp vẫn thống trị thị trường này. Sản lượng Châu Âu là 25.500 tấn trong đó Pháp 19.300 tấn, Bulgari 2.600 tấn và Hungary 2.500 tấn.

:I:

SHARE