Pháp mong Việt Nam mua tàu chiến Gowind thay Sigma 9814

0
23