Pháp “đua đòi” các anh lớn, muốn trang bị UAV tấn công