Pháo phản lực TOS-1A oanh tạc Mosul, quân IS “hết đường sống”

0
20

comments

SHARE