“Pháo đài bay” B-1B bay liên tục 10 tiếng tới Biển Đông

SHARE