Phản ứng chính giới Mỹ về chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng

0
7

Le chef du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu trong (c) à Hanoï, le 20 décembre 2014.

AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

Việc Tông thống Barack Obama tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 07/07/2015 đã một số dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ chỉ trích do chế độ Hà Nội còn vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong khi các dân biểu khác thì đồng tình, vì cho rằng Mỹ cần phải tính đến những lợi ích chiến lược trong việc thắt chặt quan hệ với Viẹt Nam. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần trả lời RFI Việt ngữ.

:I:

SHARE