Phạm Hương mặc đồ hiệu đạp xe dạo phố Sài Gòn

Phạm Hương mặc đồ hiệu đạp xe dạo phố Sài Gòn

PhamHuong2.jpg
PhamHuong3.jpg
PhamHuong4.jpg
PhamHuong5.jpg
PhamHuong6.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

44 queries in 3.791 seconds.