Phải luôn luôn cảnh giác với bọn móc túi! Đặc biệt là gái xinh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.115 seconds.