Phải chăng kỹ năng phi công chiến đấu đang ngày càng tệ?

0
8