Phá hủy tháp của nhà máy điện hạt nhân ở Đức (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt