Pence cảnh báo: ‘Không loại trừ giải pháp nào’ đối với Bắc Hàn

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE