Pakistan sẽ là nước đầu tiên mua tên lửa HQ-9 Trung Quốc?

SHARE