Pakistan kết thúc chiến dịch giải cứu 200 con tin tại trường Cảnh sát

0
6
[25/10/2016 05:41:54] Các quan ch?c Chính ph? và si quan quân d?i Pakistan cho bi?t t?i 24/10, m?t nhóm tay súng l? m?t dã t?n công Tru?ng Cao d?ng c?nh sát Balochistan ? th? ph? Quetta thu?c t?nh Balochistan, tây nam Pakistan, khi?n ít nh?t 7 h?c viên b? thuong và hon 200 h?c viên khác b? b?t gi? làm con tin. Theo các quan ch?c, kho?ng 5 ho?c 6 tay súng có vu trang dã ?p vào sân sau c?a trung tâm hu?n luy?n n?m trên du?ng Saryab, cách trung tâm thành ph? kho?ng 13km này. B? tru?ng N?i v? c?a t?nh, ông Sarfaraz Bughti cho bi?t có kho?ng 200-250 h?c viên c?nh sát dang b? b?t gi? làm con tin, song chua có ban b? tình tr?ng kh?n c?p. Còn theo truy?n thông d?a phuong, dã x?y ra d?u súng trong tru?ng cao d?ng khi các l?c lu?ng ch?c trách quy?t d?nh tri?n khai chi?n d?ch ch?ng kh?ng b? và ti?n vào trung tâm trên. Hi?n chua có nhóm nào nh?n ti?n hành v? t?n công này. Trong ?nh: Ði?u tr? cho các h?c viên b? thuong trong v? t?n công c?a các tay súng vào Tru?ng Cao d?ng c?nh sát Balochistan t?i b?nh vi?n ? Quetta ngày 24/10. EPA/ TTXVN

Điều trị cho các học viên bị thương trong vụ tấn công tại bệnh viện ở Quetta ngày 24/10. Ảnh: EPA

Giới chức địa phương cho biết có 5 đến 6 tay súng đã tham gia vụ tấn công trường Cao đẳng Cảnh sát Balochisatan, nằm cách thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan 20 km về phía Đông. Vụ tấn công bắt đầu lúc 23 giờ 30 phút đêm 24/10 (1 giờ 30 sáng 25/10 theo giờ Hà Nội). Giới chức y tế tỉnh Balochistan cho biết một sĩ quan Cảnh sát đã tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện. Trong số 84 người bị thương, có 10 người bị trúng đạn và bom.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, quân đội Pakistan đã tiến hành chiến dịch giải cứu quy mô lớn. Người đứng đầu cơ quan nội vụ tỉnh Balochistan Sarfaraz Ahmed Bugti cho biết ít nhất 2 “đối tượng khủng bố” đã bị tiêu diệt và “hơn 200 học viên đã được giải cứu”. Hiện chưa rõ có bao nhiêu học viên Cảnh sát khi xảy ra vụ tấn công và chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.