Ông VN nuôi cá không giấy phép, phải bỏ hết 50,000 con

0
15

HOUSTON, Texas – Thời gian đang rút ngắn đối với ông Nguyễn Tài. Ông có từ nay cho đến ngày thứ Năm, 26 tháng Hai, để loại bỏ tất cả số cá tại trại cá của ông ở mạn tây nam thành phố Houston. Ông phải bỏ hết cá chứ chỉ một số lượng nhỏ mà thôi.

Theo tin của đài truyền hình KPRC, ông Tài bị yêu cầu phải bỏ gần 50,000 con cá rô phi mà tiểu bang nói rằng ông không có giấy phép hợp pháp để nuôi trong ao ngoài trời.

Ông Tài nói đài KPRC số 2 tuần qua, “Họ cho rằng tôi có cá trong cái hồ này và trên mặt đất mà họ đang thu hồi giấy phép của tôi. Ngay bây giờ tôi đang phải đối phó trước những trở ngại khó khăn nhất từ trước đến nay. Tôi bị cáo buộc về một điều gì đó mà tôi đã không làm.”

Một thanh tra viên của Nha Công Viên và Động Vật Hoang Dã Texas (TPWD), được Sở Cảnh Sát Houston hộ tống trước đó trong tháng này, đã báo cáo rằng ông khám phá cá rô phi sống ở bên trong một trong cái hồ ngoài trời của ông Tài.

Cá rô phi là một loài cá lạ, nên không thể được nuôi ở ngoài trời, nếu có một rủi ro là chúng có thể kiếm ăn bằng cách bơi vào một thủy lộ khác, và trà trộn với các loài cá khác ở địa phương. Ông Tài nói rằng ông không có cá nuôi ở ngoài trời trong ba năm, và có nguy cơ mất đi một dự án mà ông đã đầu tư hơn $100,000 Mỹ kim trong vòng bốn năm qua.

Ông nói với KPRC, “Ước mơ của tôi là có một cơ sở có thể nuôi thực phẩm tươi cho bất cứ người nào nuốn thưởng thức. Đây là món ăn rất lành mạnh được nuôi ở Houston, Texas.”

Trong một giấy thông báo gởi cho ông Tài, Nha Công Viên viết rằng sau ngày thứ Năm sắp tới đây, “bất kỳ cá rô phi nào còn lại đều có thể bị tịch thu bởi Nha Công Viên và Động Vật Hoang Dã Texas. Chỉ có vài phương pháp hợp lệ để giải quyết số cá rô phi hiện đang được giữ là (1) tiêu thụ hoặc (2) tặng cá rô phi đã được chặt đầu hoặc bỏ ruột.”

Ông Tài nói, “Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời giờ sống xa gia đình tôi, mấy đứa con và vợ tôi để làm việc này. Ngay bây giờ, nếu phải mất tất cả những cái này, thì tôi bị mất đi nhiều lắm.”

Đài KPRC 2 đã nói chuyện với một thanh tra của TPWD. Người này cho biết rằng ông Tài đã bị gọi ra tòa một số lần, trong mấy năm, vì những vấn đề liên quan đến giấy phép. Thanh tra cho biết rằng ngoài việc tiêu thụ hoặc đem tặng, tiểu bang có thể tịch thu tất cả số cá ấy, hoặc ông Tài có thể chuyển chúng sang cho người nào đó có giấy phép hợp lệ. Một cách lựa chọn cuối cùng là tiêu hủy hết thảy số cá ấy đi.

:VD:

SHARE