Ông Trump vượt lên dẫn trước bà Clinton về tỉ lệ ủng hộ

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE